Trung tâm Hoàng Đức và Trung tâm VietHealth ký thoả thuận hợp tác

[HDAC] Trong khuôn khổ của dự án “Tăng cường năng lực mạng lưới dịch vụ và trị liệu cho trẻ em khuyết tật” – DISTINCT giai đoạn 2019 - 2023 do USAID tài trợ, Trung tâm phát triển sức khoẻ bền vững (Trung tâm VietHealth) và Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức, Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức đã thống nhất ký kết biên bản thoả thuận hợp tác trong việc phối hợp thực hiện đánh giá và can thiệp sớm cho trẻ  trẻ có nhu cầu đặc biệt (rối loạn phổ tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ, rối loạn giao tiếp/ ngôn ngữ). 

Các hoạt động của dự án bao gồm: 

  • Hỗ trợ đánh giá và can thiệp sớm cho trẻ có nhu cầu đặc biệt (mà Trung tâm tự kỷ Hoàng Đức có năng lực cung cấp dịch vụ), hình thức bao gồm can thiệp bán trú và theo giờ. 
  • Phối hợp, thúc đẩy trao đổi chuyên môn nhằm tăng cường hiệu quả can thiệp cho trẻ có nhu cầu đặc biệt. 
  • Trung tâm VietHealth sẽ hỗ trợ tăng cường năng lực chuyên môn cho đội ngũ giáo viên tại Trung tâm tự kỷ Hoàng Đức.
  • Thúc đẩy các hoạt động vận động chính sách để phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ tại Biên Hòa, Đồng Nai.

Ngoài các hoạt động của dự án, hai bên trung tâm cũng hướng đến việc có những trao đổi chuyên môn, các hoạt động hỗ trợ cộng đồng và phát triển năng lực cho đội ngũ các giáo viên mầm non, đối tác khác trong phát hiện sớm vấn đề rối loạn phát triển của trẻ. Chương trình hợp tác sẽ kéo dài trong 3 năm (2020 - 2023).

Hai bên cùng thảo luận bản thoả thuận hợp tác

Đại diện hai tổ chức cùng chụp hình lưu niệm

(Bài và ảnh: Hồng Đào)

Tin tức khác