Tin về trung tâm

Thông báo tiếp tục tạm thời cho trẻ nghỉ can thiệp để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Lần 4)

Tiếp tục cho trẻ đang can thiệp thuộc toàn hệ thống (Cả trẻ can thiệp trong giờ/ bán trú và ngoài giờ/ theo giờ) tạm thời nghỉ can thiệp tới hết hết ngày 04/04/2020 (thứ bảy) để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trung tâm sẽ tiếp nhận trẻ can thiệp trở lại bắt đầu từ ngày 06/04/2020 (thứ hai).

Xem thêm

Thông báo cho trẻ nghỉ can thiệp để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19

Thực hiện theo thông báo số 2000/UBND-KGVX ngày 28/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc thống nhất cho trẻ em mầm non, học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học tạm thời đến hết ngày 14/ 03/2020 (thứ bảy) để phòng chống dịch Covid-19. Nay Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức xin thông báo

Xem thêm

Tiếp tục cho trẻ nghỉ can thiệp để phòng chống bệnh Covid - 19

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức xin thông báo cho trẻ nghỉ can thiệp đến hết tháng 02.2020 để phòng chống bệnh Covid- 19 theo thông báo của UBND và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai. 

Xem thêm

Thông báo tiếp tục tạm thời cho trẻ nghỉ can thiệp để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tiếp tục cho trẻ đang can thiệp thuộc toàn hệ thống (cả trẻ can thiệp trong giờ/ bán trú và ngoài giờ/ theo giờ) tạm thời nghỉ can thiệp từ ngày 17/2/2020 đến hết ngày 22/2/2020 để phòng chống dịch bệnh Covid – 19.

Xem thêm

Thông báo đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết và dịch bệnh

Theo thông báo từ UBND tỉnh Đồng Nai về việc có thể cho học sinh bắt đầu đi học trở lại từ ngày 17/2. Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức xin thông báo.

Xem thêm

Hội nghị thường niên tổng kết hoạt động năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020

Ngày 18/1/2020 vừa qua, Hệ thống Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức đã tổ chức hội nghị thường niên nhằm tổng kết hoạt động năm 2019 và xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2020.

Xem thêm

Thầy Nguyễn Công Bình nhận bằng khen của Liên hiệp hội Đồng Nai

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Đồng Nai đã tặng bằng khen cho CN Nguyễn Công Bình vì những đóng góp xuất sắc cho hoạt động khoa học và công nghệ của tỉnh trong năm 2019. Thay mặt toàn thể Trung tâm tự kỷ Hoàng Đức xin chúc mừng CN Nguyễn Công Bình và mong rằng, thầy sẽ phát huy hơn nữa trong năm 2020 để đóng góp chung vào sự phát triển của gia đình Hoàng Đức.

Xem thêm

TRUNG TÂM TỰ KỶ HOÀNG ĐỨC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ PHỤ HUYNH ĐỊNH KỲ QUÝ 4 NĂM 2019

Sáng ngày 5/1/2020 vừa qua, Hệ thống Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức đã tổ chức hội nghị phụ huynh định kỳ quý 4 năm 2019. Tham dự hội nghị có dự tham dự của Ban giám đốc trung tâm, toàn bộ các chuyên viên đánh giá, chuyên viên can thiệp và gần 100 phụ huynh (trên tổng số 218 phụ huynh có con đang can thiệp tại trung tâm).

Xem thêm

Trung tâm Hoàng Đức tổ chức dã ngoại định kỳ cho trẻ

Ngày 1/12/2019 vừa qua Hệ thống Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức (Trung tâm Hoàng Đức) đã tổ chức cho các bé đang can thiệp tại các cơ sở trong hệ thống Trung tâm tham quan ngoại khóa tại Khu du lịch sinh thái Ong vàng thuộc Bình Quới – Quận Bình Thạnh TP.Hồ Chí Minh. 

Xem thêm