Tin về trung tâm

Trung tâm Hoàng Đức và Trung tâm VietHealth ký thoả thuận hợp tác

Trong khuôn khổ của dự án DISTINCT, Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức (Trung tâm tự kỷ Hoàng Đức) và Trung tâm phát triển sức khoẻ bền vững (Trung tâm VietHealth) đã ký biên bản thoả thuận hợp tác giai đoạn 2020 - 2023. 

Xem thêm

Thông báo hoạt động trở lại sau thời gian nghỉ phòng chống bệnh Covid - 19

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức thông báo sẽ tiếp nhận trẻ đi học (can thiệp) trở lại kể từ ngày 4/5/2020 (sáng thứ 2) 

Xem thêm

Thông báo tiếp tục cho trẻ nghỉ can thiệp (thông báo số 6)

Thực hiện theo công văn số 1120/SGDĐT-VP ngày 17/04/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức thông báo tiếp tục nghỉ can thiệp từ ngày 20/4/2020 đến hết ngày 03/05/2020. 

Xem thêm

Thông báo tiếp tục cho trẻ nghỉ can thiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai (lần 5)

Thực hiện theo công văn số 3517/UBND-KGVX ngày 31/03/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Trung tâm tự kỷ Hoàng Đức xin thông báo tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ can thiệp cho trẻ đến hết ngày 19/4/2020. 

Xem thêm

Thông báo tiếp tục tạm thời cho trẻ nghỉ can thiệp để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (Lần 4)

Tiếp tục cho trẻ đang can thiệp thuộc toàn hệ thống (Cả trẻ can thiệp trong giờ/ bán trú và ngoài giờ/ theo giờ) tạm thời nghỉ can thiệp tới hết hết ngày 04/04/2020 (thứ bảy) để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trung tâm sẽ tiếp nhận trẻ can thiệp trở lại bắt đầu từ ngày 06/04/2020 (thứ hai).

Xem thêm

Thông báo cho trẻ nghỉ can thiệp để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19

Thực hiện theo thông báo số 2000/UBND-KGVX ngày 28/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc thống nhất cho trẻ em mầm non, học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học tạm thời đến hết ngày 14/ 03/2020 (thứ bảy) để phòng chống dịch Covid-19. Nay Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức xin thông báo

Xem thêm

Tiếp tục cho trẻ nghỉ can thiệp để phòng chống bệnh Covid - 19

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức xin thông báo cho trẻ nghỉ can thiệp đến hết tháng 02.2020 để phòng chống bệnh Covid- 19 theo thông báo của UBND và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai. 

Xem thêm

Thông báo tiếp tục tạm thời cho trẻ nghỉ can thiệp để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tiếp tục cho trẻ đang can thiệp thuộc toàn hệ thống (cả trẻ can thiệp trong giờ/ bán trú và ngoài giờ/ theo giờ) tạm thời nghỉ can thiệp từ ngày 17/2/2020 đến hết ngày 22/2/2020 để phòng chống dịch bệnh Covid – 19.

Xem thêm

Thông báo đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết và dịch bệnh

Theo thông báo từ UBND tỉnh Đồng Nai về việc có thể cho học sinh bắt đầu đi học trở lại từ ngày 17/2. Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức xin thông báo.

Xem thêm