Thông báo cho trẻ nghỉ can thiệp để phòng, chống dịch bệnh Covid - 19

THÔNG BÁO

Về việc tiếp tục tạm thời cho trẻ nghỉ can thiệp để phòng,

chống dịch bệnh Covid – 19

 

Thực hiện theo thông báo số 2000/UBND-KGVX ngày 28/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai về việc thống nhất cho trẻ em mầm non, học sinh Tiểu học, Trung học cơ sở tiếp tục nghỉ học tạm thời đến hết ngày 14/ 03/2020 (thứ bảy) để phòng chống dịch Covid-19. Nay Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức xin thông báo:

1. Tiếp tục cho trẻ đang can thiệp thuộc toàn hệ thống (Cả trẻ can thiệp trong giờ/ bán trú và ngoài giờ/ theo giờ) tạm thời nghỉ can thiệp tới hết hết ngày 14/03/2020 (thứ bảy) để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Trung tâm sẽ tiếp nhận trẻ can thiệp trở lại bắt đầu từ ngày 16/03/2020 (thứ hai).

2. Yêu cầu các Trưởng chi nhánh tiếp tục cập nhật tình hình diễn biến dịch bệnh và thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo yêu cầu, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, trung tâm và các cơ quan chức năng nghành Y tế.

3. Các Trưởng chi nhánh chỉ đạo nhân viên hạn chế đi lại trong thời gian nghỉ này, đặc biệt là đến những vùng nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 cao, đồng thời nắm rõ lịch trình đi lại của các chuyên viên từng chi nhánh mình quản lý.

4. Các chuyên viên tiếp tục gửi, hỗ trợ và giám sát phụ huynh trong việc thực hiện các mục tiêu/ hoạt động can thiệp cho con tại nhà.

Các Trưởng chi nhánh cập nhật thường xuyên cho cô Nguyễn Thị Mai (Phó giám đốc chuyên môn trung tâm) thông qua số điện thoại: 0336014949 hoặc Email: nguyenmai.hoangducedu@gmail.com

4. Riêng bộ phận tiếp nhận để khám sàng lọc, đánh giá phát triển vẫn làm việc bình thường tại Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức (Phụ huynh có thể đăng ký qua Điện thoại: 0251.3685676; Hotline 0912191315; Email: hoangduccenter@gmail.com)

Trân trọng thông báo!

Tin tức khác