Kỷ niệm Ngày thế giới nhận biết chứng tự kỷ 2/4/2020

Với những trở ngại của dịch bệnh Covid - 19, năm nay Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức không tổ chức các chương trình kỷ niệm ngày thế giới nhận biết chứng tự kỷ (2/4). Tuy nhiên, nhiều cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có các thông tin, và bài viết để truyền thông nhân sự kiện này. Trong đó chủ yếu phỏng vấn nhân viên và ghi nhận các vấn đề từ thực tiễn tại Trung tâm Hoàng Đức. 

Xin quý vị vui lòng xem các thông tin trong các đường link dưới: 

Bài phỏng vấn TS Lê Minh Công tại Đài PTTH Đồng Nai:http://dnrtv.org.vn/tin-tuc-n27782/tre-tu-ky--nhung-van-de-can-quan-tam.html?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=30&fbclid=IwAR2ERI-X-vG__qDw-2WBLAo3hEwHtskTXUjdeJpjzMF6HgOP-TlNMS7VhWI

Bài phỏng vấn TS Lê Minh Công tại Báo Đồng Nai:http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202004/tre-tu-ky-2-van-de-lon-can-duoc-quan-tam-2996413/index.htm?fbclid=IwAR186mHbEUhb7gFzv44oyRyT-bmFBb-OV_ht5srNzPxJaKGpP5OZRRRXqgc

Bài viết phóng sự trên Báo Đồng Nai:http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202004/nhan-ngay-the-gioi-nhan-biet-ve-tu-ky-2-4-tim-vao-the-gioi-cua-con-2996421/index.htm?fbclid=IwAR0Hi3fwfXGJbUpByR-YUS5M9vHDKk4d1oLWR19WSvLanb16YXJztizS1Ns

Tin tức khác