Hoàng Đức tổ chức workshop Múa chuyển động trị liệu

[HDCE] Ngày 28/06/2019, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức (Trung tâm tự kỷ Hoàng Đức) đã kết hợp với SaiGon Movement Empathy tổ chức workshop “Múa chuyển động trị liệu”. Mục đích chính nhằm chia sẻ kiến thức và trải nghiệm phương pháp múa trị liệu với các trẻ găp các rối loạn về phát triển.

Workshop có sự tham gia của hơn 20 chuyên viên đang công tác tại Trung tâm tự kỷ Hoàng Đức, với sự hướng dẫn của 4 điều phối viên là những thành viên của Vietnam Dance Movement Therapy và cũng là những người sáng lập tổ chức SaiGon Movement Empathy.

Trong buổi sáng, các điều phối viên của Vietnam Dance Movement Therapy đã chia sẻ về kiến thức về múa và trị liệu nghệ thuật với trẻ rối loạn phát triển, buổi chiều, chuyên viên của Trung tâm tự kỷ Hoàng Đức được hướng dẫn thực hành để trải nghiệm trực tiếp trên trẻ đang can thiệp tại trung tâm.

Được biết, trên tiến trình chuyên nghiệp hoá các lĩnh vực đánh giá và can thiệp trẻ rối loạn phát triển, trung tâm luôn mời gọi các tổ chức, các nhà chuyên môn đến trao đổi, chia sẻ và huấn luyện nâng cao năng lực cho đội ngũ các nhà chuyên môn.

(Hình 1. Học viên đang trải nghiệm múa trị liệu nghệ thuật)

(Hình 2. Chia sẻ sản phẩm trải nghiệm)

(Hình 3. Người hướng dẫn và học viên cùng chia sẻ trải nghiệm)

(Hình 4. Múa chuyển động)

(Hình 5. Cùng thảo luận chuyên môn)

(Hình 5. Thảo luận)

(Baì và ảnh: Anh Thư)

Tin tức khác