Hoàng Đức tổ chức nâng cao năng lực Trị liệu Âm ngữ cho chuyên viên

[HDCE] – Với mục tiêu phát triển nguồn nhân sự cao, đa ngành trong lĩnh vực đánh gía và can thiệp trẻ rối loạn phát triển. Trong những năm vừa qua, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức thường xuyên cử cán bộ tham gia các chương trình đào tạo chuyên sâu với thời gian dài về các lĩnh vực khác nhau như đánh giá phát triển, trị liệu tâm lý, phương pháp hành vi thích ứng (ABA), âm ngữ… Riêng trong lĩnh vực trị liệu âm ngữ, hiện trung tâm đã có 3 chuyên viên được cử đi đào và nhận chứng chỉ chuyên sâu về đánh giá và can thiệp âm ngữ của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch phối hợp với các chuyên gia từ Úc sang đào tạo (khoá đào tạo 1 năm).

Tuy nhiên, do nhu cầu phát triển và mong đợi ngày càng nhiều hơn của phụ huynh về can thiệp âm ngữ cho trẻ đang can thiệp tại trung tâm. Ban giám đốc Trung tâm Hoàng Đức đã quyết định tổ chức khoá đào tạo nội bộ chuyên sâu về Đánh giá và can thiệp Âm lời nói. Đây là khoá tập huấn được tổ chức để huấn luyện nâng cao năng lực cho 10 nhà chuyên môn được lựa chọn trên 40 chuyên viên làm việc tại trung tâm để phát triển mạnh hơn nữa chuyên ngành Âm ngữ trị liệu, cùng với ngành Tâm thần học, Tâm lý lâm sàng, Giáo dục đặc biệt, Tâm vận động mà các nhóm chuyên viên khác của trung tâm đang thực hành và phát triển hàng ngày.

Khoá tập huấn được khai giảng vào ngày 12/6/2018 vừa qua tại Văn phòng Cơ sở 2 của trung tâm và được diễn ra vào 10 ngày chủ nhật liên tục trong tháng 6 và tháng 7 này. Nội dung của khoá tập huấn bao gồm 3 nội dung chính: đại cương về âm lời nói, đánh giá rối loạn âm lời nói và xây dựng chương trình can thiệp âm lời nói. Sau khóa học các chuyên viên sẽ được trang bị kiến thức chung về âm lời nói và có thể áp dụng được các kỹ thuật, chương trình can thiệp về âm ngữ và rối loạn ngôn ngữ.

Giảng viên chịu trách nhiệm đào tạo là CN Nguyễn Thị Mai, chuyên viên Âm ngữ trị liệu, Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức. Cô Nguyễn Thị Mai là học viên đầu tiên của Khoá Âm ngữ trị liệu do Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và các chuyên gia từ Úc đào tạo.

Được biết, trong kế hoạch hoạt động năm 2018, Trung tâm Hoàng Đức sẽ thường xuyên tổ chức các khoá đào tạo chuyên sâu cho chuyên viên đang can thiệp tại trung tâm, và các khoá nâng cao năng lực cho phụ huynh có con rối loạn phát triển.

Một số hình ảnh của khoá tập huấn.

(Hình 1. Cô Nguyễn Thị Mai đang giảng bài tại lớp tập huấn)

(Hình 2. Các chuyên viên đang thảo luận tại lớp tập huấn)

(Hình 3&4. Chuyên viên thảo luận và thực hành)

(Tin, bài: Ban truyền thông)

Tin tức khác