Hoàng Đức tổ chức hội thảo chuyên đề về trị liệu nghệ thuật

[HDCE] Ngày 27/07/2019 vừa qua, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức (Trung tâm tự kỷ Hoàng Đức) đã tổ chức hội thảo chuyên đề “Nghệ thuật trị liệu cho học sinh và trẻ tự kỷ” cho hơn 40 chuyên viên đánh giá và can thiệp đang công tác tại trung tâm.

Buổi hội thảo do CN. Phan Văn Hiệp trình bày chính, đây cũng là chuyên viên hoàn thành khóa tập huấn “Trị liệu nghệ thuật cho học sinh và trẻ tự kỷ” từ ngày 13/05 – 17/05 tại thành phố Hồ Chí Minh vừa qua. Chương trình hội thảo bao gồm diễn ra trong 2 buổi, buổi sáng với các nội dung: giới thiệu về trị liệu nghệ thuật, hiểu về tác phẩm nghệ thuật của trẻ, trị liệu nghệ thuật trong học đường và trị liệu nhóm. Phiên làm việc buổi chiều tập trung vào tìm hiểu về trị liệu nghệ thuật cho trẻ tự kỷ và thực hành các test (test vận động nhà cây người, phương pháp thư giãn bằng mandala và test người trong mưa).

Buổi hội thảo này nằm trong chương trình nâng cao kiến thức chuyên môn liên tục cho chuyên viên đang công tác tại trung tâm.

Một số hình ảnh của buổi hội thảo:

(Hình 1. Đông đảo chuyên viên tham dự hội thảo)

(Hình 2. TS Lê Minh Công phát biểu đề dẫn hội thảo)

(Hình 3. CN Phan Văn Hiệp trình bày tại hội thảo)

(Hình 4. Thực hành trị liệu nghệ thuật)

(Hình 5. CN Phan Văn Hiệp trình bày tại hội thảo)

(Hình 6. Các chuyên viên cùng thảo luận)

(Hình 7. Thực hành trị liệu nghệ thuật)

(Bài và ảnh: Anh Thư)

 

Tin tức khác