Hoàng Đức tổ chức đào tạo nhân viên mới năm 2020

[HDAC] Ngày 29.11.2020, Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức phối hợp cùng Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức (Trung tâm tự kỷ Hoàng Đức) khai giảng khoá đào tạo “Nhận diện, đánh giá và can thiệp trẻ rối loạn phát triển” cho hơn 20 học viên là chuyên viên mới tuyển dụng năm 2020 của Trung tâm tự kỷ Hoàng Đức và Tây Ninh.

Được biết đây là khoá đào tạo trong 3 tháng với hơn 200 giờ học lý thuyết và 80 giờ giám sát thực tế dành cho các chuyên viên bắt đầu vào nghề để trở thành chuyên viên đánh giá và can thiệp. Nội dung của khoá tập huấn tập trung vào mô hình văn hoá tổ chức, nền tảng lý thuyết về tâm lý phát triển, tâm bệnh học trẻ em, các chiến lược và cách thức/ phương pháp đánh giá, đọc hiểu và xây dựng chiến lược, chương trình can thiệp, kiến thức và kỹ năng thực hành can thiệp trên cơ sở các phương pháp căn bản như ABA, ACC, PECs, … Đây là khoá tập huấn bắt buộc cho nhân viên bắt đầu vào làm việc tại Trung tâm tự kỷ Hoàng Đức.

ThS Nguyễn Công Bình, giảng viên của khoá tập huấn cho rằng, đây là một chương trình đã được Hoàng Đức thiết kế và thử nghiệm nhiều năm, các khoá tập huấn trên nền tảng này đã chứng minh được hiệu quả tích cực.

Cô Nguyễn Thị Mai, Giám đốc của Trung tâm tự kỷ Hoàng Đức cho rằng, mỗi một nhân sự của Hoàng Đức đều phải liên tục được đào tạo và giám sát để có thể hoàn thiện và đủ năng lực thực hành, Hoàng Đức luôn coi nguồn lực nhân sự, đào tạo nhân sự là khâu then chốt của sự phát triển. Đây là chương trình đào tạo cho khoá nhân viên tuyển dụng năm 2020 theo chương trình Level 1 của trung tâm.

Một số hình ảnh ngày khai giảng khoá tập huấn: 

(Hình 1. Giám đốc Trung tâm tự kỷ Hoàng Đức phát biểu khai mạc)

(Hình 2. ThS Bùi Ngọc Diễm phát biểu chào mừng)

(Hình 3. Trao giấy chứng nhận cho học viên khoá năm 2019)

(Hình 4. Chuyên viên là học viên xuất sắc nhất khoá năm 2019)

(Hình 5. TS Lê Minh Công giảng bài tại buổi khai giảng)

 

 

 

 

(Bài và ảnh: Ánh Tuyết)

Tin tức khác