Hoàng Đức tổ chức đào tạo nhân viên mới đợt một năm 2019

[HDCE] – Ngày 26/5 vừa qua, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức (Trung tâm Hoàng Đức) đã tổ chức khai giảng khoá đào tạo “Nhập môn nhận diện, đánh giá và can thiệp trẻ có các rối loạn phát triển” dành cho hơn 10 chuyên viên mới được tuyển dụng từ đầu 2019 đến nay.

Được biết, chương trình đào tạo này là bắt buộc với các chuyên viên mới bắt đầu vào làm việc tại Hoàng Đức, trước khi ký hợp đồng chính thức. Chương trình đào tạo hồm 26 buổi bao gồm các chủ đề về văn hoá của tổ chức, xây dựng giá trị và định vị hình ảnh bản thân, lý thuyết về học tập, hành vi, các rối loạn phát triển, các phương pháp đánh giá và can thiệp. Đồng thời chương trình cũng dành một thời lượng rất lớn huấn luyện cho chuyên viên mới các kỹ năng cần thiết trong đánh giá, viết báo cáo kết quả, xây dựng chiến lược, mục tiêu can thiệp và đặc biệt là các kỹ năng, phương pháp can thiệp với trẻ rối loạn phát triển. Ngoài chương trình huấn luyện này, chuyên viên mới của trung tâm cũng phải trải qua 3 tháng học việc dưới sự hướng dẫn của một nhà chuyên môn có kinh nghiệm lâu năm trong tổ chức, và phải được đánh giá qua hai lần bởi một hội đồng chuyên môn trước khi được làm việc độc lập, chính thức.

Chuyên viên âm ngữ Nguyễn Thị Mai, phó giám đốc trung tâm cho rằng “một trong những giá trị quan trọng mà Hoàng Đức hướng đến là sự chuyên nghiệp, chuyên nghiệp trong văn hoá tổ chức, chuyên nghiệp trong ứng xử, chuyên nghiệp trong chuyên môn nghiệp vụ, chính vì thế, việc đào tạo một cách nghiêm túc đội ngũ nhà chuyên môn của Hoàng Đức là rất cần thiết. Đồng thời, định hướng phát triển chuyên môn của Hoàng Đức là xây dựng các nhóm đa ngành trong tiếp cận đánh giá và can thiệp, cho nên Hoàng Đức phải rất quan tâm đến các chương trình đào tạo ngay từ khi mới tuyển dụng nhân sự”.

Chương trình đào tạo sẽ diễn ra đến hết tháng 9 trước khi bắt đầu khoá đào tạo chuyên viên mới đợt 2 năm 2019.

(Hình 1. Mẹ và con cùng học)

(Hình 2. Giáo viên và học viên cùng thảo luận)

(Hình 3. Hoạt động giá trị)

(Bài và ảnh: Anh Thư)

Tin tức khác