Hoàng Đức tham gia tập huấn của Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam

[HDCE] Từ ngày 12 – 16/10/2019, tại TP Hồ Chí Minh, hai chuyên viên của Trung tâm tự kỷ Hoàng Đức là cô Hoàng Thị Tuyền và Thầy Nguyễn Quyền đã vinh dự được tham dự khoá tập huấn “Nâng cao năng lực cho kỹ thuật viên nguồn tại các trung tâm hỗ trợ trẻ tự kỷ Việt Nam”. Trung tâm tự kỷ Hoàng Đức là một trong rất ít các trung tâm uy tín được Ban tổ chức mời tham dự khoá tập huấn lần này.

Được biết, khoá tập huấn lần này là một trong chuỗi các chương trình đào tạo nâng cao năng lực thuộc dự án “Nâng cao nhận thức về tự kỷ ở Việt Nam” trong 5 năm (2018 – 2023) do Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức. Mục đích của dự án cũng như khoá tập huấn lần này là giúp nâng cao năng lực cho các nhà chuyên môn trong lĩnh vực đánh giá và can thiệp trẻ rối loạn phổ tự kỷ thông qua việc cập nhật kiến thức và kỹ năng thực hành. Trên cơ sở đó lan toả những giá trị tích cực và năng lực thực hành nghề nghiệp cho cộng đồng các nhà chuyên môn tại Việt Nam.

Giảng viên của khoá tập huấn là những nhà chuyên môn có uy tín đang giảng dạy và thực hành tại các trường Đại học, Viện nghiên cứu và các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam. Các chủ đề của khoá tập huấn bao gồm: Hiểu đúng về rối loạn phổ tự kỷ, Tổng quan các phương pháp can thiệp rối loạn phổ tự kỷ, Phương pháp Floortime, Trị liệu Y sinh (dùng thuốc) trong can thiệp rối loạn phổ tự kỷ, Tư vấn hỗ trợ gia đình trẻ có rối loạn phổ tự kỷ, Xây dựng, thực hiện và giám sát kế hoạch can thiệp cá nhân cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ, Phương pháp TEACCH, Phương pháp ABA, Phát triển kỹ năng giao tiếp cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ, Phát triển kỹ năng xã hội cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ, Hỗ trợ cá nhân trẻ rối loạn phổ tự kỷ qua các thời kì.

Nhân dịp này, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cũng đã tặng Trung tâm tự kỷ Hoàng Đức rất nhiều tài liệu nhằm bổ sung vào thư viện của trung tâm. 

Ngay sau khi tham dự khoá tập huấn, Cô Hoàng Thị Tuyền và Thầy Nguyễn Quyền đã dành thời gian trao đổi và thảo luận với đội ngũ các nhà chuyên môn tại Hoang Duc Autism Center. Đây là một trong các hoạt động đào tạo thường niên và liên tục nhằm nâng cao chất lượng đánh giá và can thiệp cho các chuyên viên tại trung tâm.

(Hình 1. Giảng viên và học viên của khoá tập huấn)

(Hình 2. Cô Hoàng Thi Tuyền và thầy Nguyễn Quyền nhận giấy chứng nhận khoá tập huấn)

(Hình 3. Tài liệu của chương trình).

(Bài và ảnh: Hoàng Tuyền)