Hoàng Đức nhận giấy khen của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Đồng Nai

[HD] Ngày 10/1/2017, tại hội trường Ủy ban mặt trật tổ quốc tỉnh Đồng Nai, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Đồng Nai (gọi tắt là Liên hiệp hội) đã tổ chức hội nghị lần thứ II, khóa IV. Tại hội nghị, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức và Cô Nguyễn Thị Mai, phó giám đốc trung tâm vinh dự được nhận giấy khen của Liên hiệp hội vì đã có thành tích đóng góp nổi bật cho sự phát triển của khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai năm 2016. Được biết, trong năm 2016, trung tâm cũng vinh dự được nhận Bằng khen của Hội khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam vì những đóng góp tích cực và nổi bật trong việc ứng dụng kiến thức tâm lý học, giáo dục học vào thực tế, mang lại hiệu quả cao.

Đây cũng là những đánh giá và ghi nhận tích cực từ cộng đồng, các nhà chuyên môn cho những nỗ lực không mệt mỏi của lãnh đạo, chuyên viên và nhân viên của trung tâm trong suốt một năm vừa qua. Mặc dù mới được thành lập gần 2 năm, nhưng những gì mà Hoàng Đức Team mang lại cho xã hội rất đáng ghi nhận và nổi bật. Đây chính là động lực để gia đình Hoàng Đức nỗ lực hơn nữa, mang lại giá trị xã hội tích cực hơn cho trẻ em rối loạn phổ tự kỷ, rối loạn ngôn ngữ và cộng đồng xã hội nói chung.

Tin tức khác