HOANG DUC EDUCATION GROUP Tuyển dụng, đào tạo nhân sự và nâng cao chất lượng chuyên môn.

Để chào đón các học sinh quay trở lại ngôi nhà Hoàng Đức sau nhiều tháng tạm ngưng can thiệp để phòng, chống dịch COVID-19, Ngoài việc thường xuyên đào tạo nâng cao chất lượng chuyên môn thì Hoang Duc Education Group tiếp tục tuyển dụng và tiến hành đào tạo nhân viên mới theo chương trình đặc biệt của Hội đồng chuyên môn.

(Các ứng viên tham gia vào ngày tuyển dụng tại Hoang Duc Education Group).
(Rất đông ứng viên đã tham gia vào ngày tuyển dụng tại Hoang Duc Education Group).

Việc tuyển dụng và đào tạo nhân sự luôn có tầm quan trọng rất to lớn đối với tất cả các tổ chức, đặc biệt là các đơn vị hoạt động trong ngành giáo dục. Hiểu và luôn đề cao chất lượng chuyên môn của nhân sự chính vì vậy Hoang Duc Education thường xuyên tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân sự đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao để mang đến những giá trị tốt nhất cho cộng đồng bằng chính Tình yêu – Đam mê – Trách nhiệm của mình.

Việc tuyển dụng và đào tạo nhân sự luôn có tầm quan trọng rất to lớn đối với tất cả các tổ chức, đặc biệt là các đơn vị hoạt động trong ngành giáo dục. Hiểu và luôn đề cao chất lượng chuyên môn của nhân sự chính vì vậy Hoang Duc Education thường xuyên tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân sự đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng cao để mang đến những giá trị tốt nhất cho cộng đồng bằng chính "Tình yêu – Đam mê – Trách nhiệm" của mình.


(Nhiều hồ sơ đã được gửi về Hoang Duc Education Group để ứng tuyển vào các vị trí tuyển dụng)

Trong tháng 9 và 10/2021 đã có hơn 20 hồ sơ đăng ký ứng tuyển vào các vị trí như chuyên viên can thiệp; chuyên viên âm ngữ trị liệu, chuyên viên tâm lý… Tất cả các hồ sơ ứng tuyển đều đảm bảo yêu cầu và được tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ các ngành: Giáo dục đặc biệt, mầm non, tâm lý học, tâm lý lâm sàng, công tác xã hội…


(Một trong những ứng viên đã may mắn trúng tuyển tại ngày tuyển dụng của Hoang Duc Education Group).

Sau khi vượt qua vòng sơ tuyển các chuyện viên sẽ được ký hợp đồng học viêc và sẽ được Hoang Duc Education đào tạo chuyên môn trong 3 tháng trước khi bắt đầu can thiệp.

Tin tức khác