ĐÀO TẠO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN – NỀN TẢNG VỮNG CHẮC ĐỂ PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CAN THIỆP

“Các liệu pháp can thiệp có chứng cớ khoa học dành cho trẻ Tự kỷ” là chủ đề đào tạo cho chuyên viên can thiệp vừa qua tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức (Trung tâm Hoàng Đức). Chương trình kéo dài trong 03 ngày (ngày 21,28/01 và ngày 04/02/2018).

                            Giảng viên, Bác sĩ Phan Thiệu Xuân Giang đang hướng dẫn các chuyên viên 

Lớp tập huấn có 35 chuyên viên tham dự bao gồm 25 chuyên viên của Trung tâm Hoàng Đức và 10 chuyên viên của Trung tâm tâm lý học ứng dụng Sông phố. 

Dưới sự hướng dẫn của Giảng viên, bác sĩ Phan Thiệu Xuân Giang đang công tác tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch – TP. HCM, từng tu nghiệp chuyên sâu về thần kinh, tâm thần học và phục hồi chức năng trẻ em tại bệnh viện The Children Hospital at Westmemead, Sydney, Australia. Tu nghiệp về các khuyết tật phát triển tại Viện Kenenedy Krieger, Baltimore, Maryland Hoa Kỳ… Các nội dung: Can thiệp dựa vào tiền tố; Huấn luyện thử nghiệm từng phần, can thiệp theo nguyên lý hành vi, chia nhỏ từng phần; Lượng giá hành vi chức năng; Các nguyên lý học tập có cơ sở thần kinh rất rõ rang từ các neuron gương trong não; Liệu pháp chơi dựa trên các mốc phát triển nâng bậc phát triển, chơi tự nhiên và nương theo trẻ… cùng các bài tập thực hành cụ thể đã được Bác sĩ Phan Thiệu Xuân Giang hướng dẫn một các chi tiết và đầy đủ. Khóa học học đã mang lại những kiến thức, kỹ năng thiết thực và bổ ích nhằm nâng cao năng lực cho chuyên viên can thiệp một cách tốt nhất. Sau khóa học có 21 chuyên viên Trung tâm Hoàng Đức và 04 chuyên viên của Trung tâm Sông phố đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận.

Trao giấy chứng nhận cho chuyên viên

                                       Các chuyên viên được trao giấy chứng nhận sau khóa gđào tạo

 

                                                             Ban tổ chức lớp học và Giảng viên

Đây là một trong những khóa tập huấn khởi đầu trong năm 2018 của Trung tâm Hoàng Đức. Theo kế hoạch dự kiến, trong năm 2018 Trung tâm Hoàng Đức sẽ mời các chuyên gia trong và ngoài nước hướng dẫn từ 03 đế 04 chương trình đào tạo nâng cao năng lực cho chuyên viên can thiệp, đồng thời cử chuyên viên tham gia các khóa đào tạo dài hạn thuộc chương trình đào tạo tại các trường Đại học trên toàn quốc. Đây là nền tảng vững chắc để Trung tâm Hoàng Đức phát triển chuyên môn góp phần mang lại nhiều giá trị to lớn cho cộng đồng.

Tin tức khác