Đánh giá và tư vấn chương trình can thiệp tại Định Quán

 

[HDAC] Từ ngày 19 – 27/9 vừa qua, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức (Trung tâm tự kỷ Hoàng Đức) đã phối hợp cùng Hội trợ giúp người khuyết tật Việt Nam (VNAH) tổ chức chương trình khám sàng lọc, đánh giá phát triển và tư vấn chương trình can thiệp cho hơn 20 trẻ rối loạn phổ tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ, khuyết tật học tập và ADHD tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Được biết, đây là một trong các hoạt động thường xuyên nằm trong chương trình hợp tác 3 năm (2020 – 2023) giữa hai đơn vị, các hoạt động này trong khuôn khổ của dự án DIRECT do USAID tài trợ.

Trong các năm tiếp theo, Trung tâm tự kỷ Hoàng Đức và Tổ chức VNAH sẽ tập trung nhiều hơn vào các hoạt động cốt lõi đã được hai bên ký kết, bao gồm: Trung tâm tự kỷ Hoàng Đức sẽ tiếp nhận hoặc triển khai tại cộng đồng các hoạt động đánh giá và can thiệp cho trẻ rối loạn phát triển; Trung tâm tự kỷ Hoàng Đức đào tạo, tập huấn và hỗ trợ kỹ thuật cho các đối tác của VNAH, đồng thời VNAH cũng sẽ hỗ trợ Hoàng Đức phát triển kỹ thuật; hỗ trợ các tổ chức đối tác của VNAH nhân rộng mô hình hoạt động theo mô hình của Hoàng Đức trong các vùng mà dự án của VNAH triển khai; vận động chính sách để phát triển các dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật tại Đồng Nai và các địa phương.

Một số hình ảnh của đợt đánh giá: 

(TS Lê Minh Công, cố vấn chuyên môn của Trung tâm tự kỷ Hoàng Đức đang đánh giá)

(Ths Nguyễn Công Bình, Phó giám đốc Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức đang đánh giá)

(Ths Trịnh Phúc đánh giá một trẻ rối loạn học tập)

(Chuyên viên Âm ngữ Nguyễn Thị Thanh Thuý đánh giá ngôn ngữ cho trẻ)

(Bài và ảnh: Ánh Tuyết)

Tin tức khác