Đại diện Global Autism Project – GAP thăm và làm việc tại Hoàng Đức

[HDCE] Trong 2 ngày, 23 và 24 tháng 08 năm 2019, TS Jacob Sadavoy – Giám đốc chuyên môn của Dự án Tự kỷ toàn cầu (Global Autism Project – GAP) đã có đợt thăm và làm việc cùng Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức (Trung tâm tự kỷ Hoàng Đức). Được biết, Trung tâm Hoàng Đức là tổ chức duy tại Việt Nam được giám đốc chuyên môn của GAP lựa chọn đến thăm và làm việc. Mục đích của chuyến viếng thăm và làm việc lần này là để tham khảo mô hình hoạt động của Trung tâm Hoàng Đức, cũng như thảo luận để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Hoàng Đức và Dự án tự kỷ toàn cầu trong tương lai, nhất là các mảng hợp tác trong đào tạo chuyên môn sâu và tổ chức các hội thảo quốc tế.

Theo cô Nguyễn Thị Mai, Phó giám đốc Trung tâm tự kỷ Hoàng Đức, hiện nay trung tâm đang hợp tác với các chuyên gia, tổ chức quốc tế nhằm tiến hành xây dựng các chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn cho đội ngũ chuyên viên, phát triển các mô hình dịch vụ chuyên nghiệp và nâng cao năng lực cho phụ huynh. Qua đó mang lại dịch vụ có chất lượng cao trong lĩnh vực can thiệp trẻ. Ngoài ra, Trung tâm Hoàng Đức cũng phối hợp, xây dựng các chương trình hỗ trợ các phụ huynh có con gặp rối loạn phổ tự kỷ.

TS Jacob Sadavoy cho rằng, ông rất ấn tượng với những gì mà Trung tâm Hoàng Đức đã làm được. Mô hình chuyên môn mà Hoàng Đức đang theo đuổi là rất phù hợp với các tổ chức cùng dịch vụ tại Hoa Kỳ. Ông cũng đề nghị là ngay sau đợt thăm viếng sẽ có các cuộc họp giữa lãnh đạo hai bên để cụ thể hoá các bước tiếp theo trong tiến trình hợp tác.

Sau chuyến viếng thăm, cả hai tổ chức sẽ bắt đầu tập trung để phác thảo các hoạt động kết nối trong tương lai.

(Hình 1. Cô Bùi Ngọc Diễm, trưởng phòng Hành chính tổng hợp tặng quà cho TS Jacob)

(Hình 2. TS Jacob đang cùng thảo luận với một chuyên viên của Hoàng Đức

(Hình 3. Ban lãnh đạo của Hoàng Đức cùng thảo luận với đại diện của GAP)

(Hình 4. Hai bên đang thảo luận những hợp tác trong tương lai)

(Hình 5. TS Jacob trải nghiệm văn hoá và lịch sử xứ Đồng Nai)

(Hình 6. TS Jacob và cô Nguyễn Thị Mai, phó giám đốc Trung tâm Hoàng Đức)

Bài và ảnh: Anh Thư

Tin tức khác