Cơ sở Long Bình Tân và Cơ sở Thống Nhất họp phụ huynh định kỳ quý 2

[HDAC] Sáng ngày 5/7/2020, Cơ sở Thống Nhất và Cơ sở Long Bình Tân thuộc Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức (Trung tâm tự kỷ Hoàng Đức) tổ chức họp phụ huynh định kỳ quý 2 năm 2020.

Tại cơ sở Thống Nhất có hơn 30 phụ huynh (trên hơn 50 phụ huynh toàn cơ sở) và tại cơ sở Long Bình Tân có 35 phụ huynh có con đang theo can thiệp chương trình bán trú tham dự buổi họp phụ huynh định kỳ. Cô Nguyễn Thị Mai, Phó giám đốc Trung tâm tự kỷ Hoàng Đức, kiểm Trưởng cơ sở Long Bình Tân, cô Nguyễn Thị Thanh Thuý, Trưởng cơ sở Thống Nhất chủ trì buổi họp phụ huynh ở mỗi cơ sở.

Nội dung của buổi họp phụ huynh tập trung vào việc trao đổi những kết quả mà toàn hệ thống trung tâm đã đạt được trong quý 1 và 2 năm 2020. Mặc dù, trong suốt 3 tháng dịch bệnh phải nghỉ can thiệp theo quy định của chính phủ và ngành giáo dục – đạo, tuy nhiên trung tâm cũng đã có nhiều biện pháp hỗ trợ phụ huynh thông qua các chương trình đào tạo phụ huynh trực tuyến (online), hỗ trợ phụ huynh xây dựng các mục tiêu, hoạt động can thiệp tại nhà, giúp phụ huynh giải quyết các hành vi không mong muốn ở trẻ. Đầu tháng 5/2020, toàn hệ thống trung tâm đã hoạt động trở lại theo thông báo của ngành giáo dục và đào tạo khi dịch bệnh Covid – 19 đã dần ổn định trở lại, số lượng trẻ được cha mẹ đăng ký can thiệp trở lại đạt tỷ lệ khoảng 70% so với trước dịch (trước tết). Hàng tuần, có khoảng 10 – 15 trẻ được cha mẹ đưa đến khám, đánh giá để đưa vào các chương trình can thiệp chuyên sâu. Các hoạt động của toàn hệ thống, nhất là tại cơ sở Thống Nhất và Long Bình Tân đã ổn định hoàn toàn trở lại.

Ngoài những thảo luận về tình hình hoạt động của các cơ sở trong quý 1 và 2 thì các chuyên viên cũng dành rất nhiều thời gian trao đổi kết quả đánh giá định kỳ trẻ (do Bộ phận Đánh giá và Tham vấn tâm lý thực hiện) trong 6 tháng đầu năm 2020.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi họp phụ huynh tại Cơ sở Thống Nhất và Cơ sở Long Bình Tân (Thuộc hệ thống Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức).

(Hình 1. Đông đảo phụ huynh tại cơ sở Thống Nhất tham dự hội nghị)

(Hình 2. Đông đảo phụ huynh cơ sở Long Bình Tân tham dự hội nghị)

(Hình 3. Cô Nguyễn Thị Mai, Phó giám đốc trung tâm báo cáo hoạt động của trung tâm trong quý 2)

(Hình 4. Cô Nguyễn Thị Thanh Thuý, Trưởng cơ sở Thống Nhất phát biểu)

(Hình 5. Phụ huynh và chuyên viên trao đổi)

(Hình 6. Phụ huynh và chuyên viên trao đổi)

(Hình 6. Bộ phận CTS 2 đang thảo luận cùng phụ huynh)

(Hình 7. Một tổ của Bộ phận CTS1 đang trao đổi cùng phụ huynh)

(Bài và ảnh: Lê Mai)

 

 

 

Tin tức khác