Bình!

Viết về Bình khó quá, khó không phải là không có gì để viết, mà khó vì trong suy nghĩ của tôi, Bình quá hoàn thiện và quá nhiều điều để viết thành ra không biết bắt đầu từ điều gì.

Bình thực sự đáng tin cậy và an lành!

Bình thực sự nhiều nội lực, sức trẻ và đầy nhiệt huyết!

Bình quá đam mê cho con đường của em đã lựa chọn và đang đi!

Bình dành tuổi trẻ của mình cho tâm lý học, cho những trẻ em khó khăn!
Bình dành yêu thương của mình tuyệt đối cho gia đình và người thân yêu!

Chỉ duy nhất, thấy một điều ở Bình cần em thay đổi, đó là hãy sống với tuổi trẻ của mình nhiều hơn, đi nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, hát hò nhiều hơn, dấn thân vào cuộc sống nhiều hơn.

Hơn 3 năm làm việc với em, dù em luôn tôn trọng gọi là thầy, nhưng thực sự tôi đã học ở em được quá nhiều điều và may mắn tôi có một cộng sự như em. Và nơi trốn này, con đường này mang được nhiều giá trị và trái ngọt cho cộng đồng phần nhiều có công sức của em.

Đúng ra, tháng nào trong 12 tháng tôi cũng nghĩ em là nhân viên của tháng chứ không chỉ một tháng 12 này.

Khởi đầu của một hành trình mới đầy đam mê nhé.

TS Lê Minh Công

 

Tin tức khác