Áp dụng nhiều giải pháp mới nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức:

Áp dụng nhiều giải pháp mới nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục

Sáng 13 tháng 1 năm 2019 Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức đã tổ chức hội nghị phụ huynh quý IV năm 2018 và triển khai các hoạt động của quý I năm 2019 cho các quý phụ huynh có con đang được chăm sóc và giáo dục tại trung tâm.

Tại hội nghị phụ huynh, Ban giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức đã trân trọng thông báo đến quý phụ huynh về các hoạt động trọng tâm chăm sóc, giáo dục trẻ tại trung tâm diễn ra tại trung tâm trong quý IV.

Để góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức, giúp các trẻ có tiến bộ, sớm hòa nhập cộng đồng, đồng thời củng cố niềm tin cho phụ huynh, trong quý IV trung tâm đã tiếp tục củng cố về số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên.

Cụ thể đến nay Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức đã có 45 cán bộ giáo viên,  chuyên viên, trong đó có 37 chuyên viên can thiệp có trình độ cao từ đại học, thạc sĩ ở nhiều chuyên ngành: Tâm lý học, Tâm lý -  giáo dục, Giáo dục đặc biệt, Công tác xã hội. Đội ngũ của trung tâm liên tục được bồi dưỡng, cập nhật nâng cao trình độ và tâm huyết với nghề.

Nhờ đội ngũ có trình độ cao, tâm huyết, do đó thời gian qua Trung tâm đã triển khai được nhiều hoạt động chăm sóc và giáo dục trẻ có chất lượng. Các hoạt động đều lấy trẻ và phụ huynh làm trung tâm, từ đó giúp trẻ tự tin hòa nhập tốt, được phụ huynh ngày càng tin tưởng đánh giá cao.

Với các hoạt động của quý I năm 2019, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức sẽ tiếp tục tạo nhiều đột phá mới trong nâng cao chất lượng. Cụ thể thao Ban giám đốc trung tâm, trong quý I sẽ tiếp tục nâng cao áp dụng chương trình can thiệp mới, đánh giá năng lực học sinh để phân lớp theo khả năng học sinh, ứng dụng chương trình mầm non với các nhóm lớp đối với CTS2, đồng thời tiếp tục phát triển nguồn nhân sự cho cơ sở mới.

Tại hội nghị phụ huynh, Ban giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức cũng đã tiếp tục trao đổi với quý phụ huynh rõ hơn về các chương trình chăm sóc và giáo dục mới của trung tâm, hướng dẫn các quý phụ huynh phương pháp cùng với còn em mình tạo nên những tiến bộ trong sinh hoạt và học tập. Đồng thời ban giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức cũng đã lắng nghe thêm nhiều ý kiến, kiến nghị của phụ huynh để cùng chăm sóc và giáo dục trẻ tốt hơn.

                                                                                                                                                                                                                       PV

 

 

Không tồn tại mẫu tin