Tin tức

Hoàng Đức khai trương cơ sở mới Tân Hiệp

Ngày 9/7/2020 vừa qua, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức (Trung tâm tự kỷ Hoàng Đức) đã khai trương và đưa vào sử dụng Cơ sở Tân Hiệp (mới), cách cơ sở Tân Hiệp cũ khoảng 500 m.


Cơ sở Long Bình Tân và Cơ sở Thống Nhất họp phụ huynh định kỳ quý 2

Sáng ngày 5/7/2020, Cơ sở Thống Nhất và Cơ sở Long Bình Tân thuộc Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức (Trung tâm tự kỷ Hoàng Đức) tổ chức họp phụ huynh định kỳ quý 2 năm 2020.


Hơn 50 phụ huynh tham dự hội thảo về việc chăm sóc và can thiệp cho con tại nhà

Sáng ngày 28/5/2020 Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức (Trung tâm tự kỷ Hoàng Đức) đã tổ chức hội thảo với chuyên đề "Vai trò của phụ huynh về việc chăm sóc và can thiệp cho con tại nhà" dành cho hơn 50 phụ huynh (trong tổng số hơn 200 phụ huynh có con đang can thiệp tại trung tâm)


Tổng kết đợt thực tập của sinh viên Trường ĐHKHXH&NV Tp HCM

Sáng ngày 26/6/2020 vừa qua, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức (Trung tâm tự kỷ Hoàng Đức) đã có buổi gặp mặt để lượng giá và tổng kết (sau 3 tuần thực tập) cho các bạn sinh viên năm thứ 2, ngành Công tác xã hội của Trường Đại học KHXH&NV, ĐHQG – HCM.


Trung tâm Hoàng Đức và Trung tâm VietHealth ký thoả thuận hợp tác

Trong khuôn khổ của dự án DISTINCT, Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức (Trung tâm tự kỷ Hoàng Đức) và Trung tâm phát triển sức khoẻ bền vững (Trung tâm VietHealth) đã ký biên bản thoả thuận hợp tác giai đoạn 2020 - 2023. 


Thông báo hoạt động trở lại sau thời gian nghỉ phòng chống bệnh Covid - 19

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức thông báo sẽ tiếp nhận trẻ đi học (can thiệp) trở lại kể từ ngày 4/5/2020 (sáng thứ 2) 


Thông báo tiếp tục cho trẻ nghỉ can thiệp (thông báo số 6)

Thực hiện theo công văn số 1120/SGDĐT-VP ngày 17/04/2020 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức thông báo tiếp tục nghỉ can thiệp từ ngày 20/4/2020 đến hết ngày 03/05/2020. 


Thông báo tiếp tục cho trẻ nghỉ can thiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Nai (lần 5)

Thực hiện theo công văn số 3517/UBND-KGVX ngày 31/03/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Trung tâm tự kỷ Hoàng Đức xin thông báo tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ can thiệp cho trẻ đến hết ngày 19/4/2020. 


Kỷ niệm Ngày thế giới nhận biết chứng tự kỷ 2/4/2020

Nhiều cơ quan báo chí, truyền thông đã có bài viết, phỏng vấn với Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức nhân ngày Thế giới nhận thức chứng tự kỷ (2/4/2020)