Tham vấn tâm lý

Dịch vụ tham vấn - trị liệu tâm lý tại Hoàng Đức

Những nhà Tham vấn – Trị liệu tâm lý của Trung tâm tham vấn tâm lý Hoàng Đức bao gồm những người được đào tạo chính quy về Tâm lý học nói chung và tham vấn – trị liệu tâm lý chuyên sâu. Chúng tôi có nhà tâm lý Việt Nam đến từ các tổ chức khác như Bệnh viện Thần kinh Trung ương, trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, …