Hoạt động can thiệp

Phương pháp can thiệp

Để đánh giá và can thiệp sớm giúp hòa nhập cho trẻ tự kỷ một cách tích cực nhất tại Trung tâm Hoàng Đức, chúng tôi đã nghiên cứu một số mô hình can thiệp sớm trên thế giới có thể thích ứng phù hợp với môi trường và điều kiện tại Việt Nam. Dựa trên mô hình can thiệp mà chúng tôi xây dựng, chúng tôi ứng dụng một số phương pháp can thiệp đã được các nhà nghiên cứu trên thế giới công nhận và có bằng chứng xác thực hiệu quả trong can thiệp trẻ tự kỷ.


Các chương trình can thiệp

Đánh giá xác định mức phát triển và tuổi khôn của trẻ để đưa trẻ vào từng bộ phận can thiệp phù hợp là một việc rất quan trọng. Điều này đảm bảo cho các chuyên viên có thể xây dựng mục tiêu, thiết kế chương trình, kế hoạch can thiệp phù hợp với đặc điểm của từng trẻ. Chính vì thế, sau 2 tuần đánh giá, các chuyên viên của Hoàng Đức sẽ cùng nhau thảo luận để đưa trẻ vào bộ phận/ chương trình can thiệp phù hợp nhất.


Hình thức can thiệp

Để đảm bảo chất lượng can thiệp cũng như phù hợp với mục tiêu hướng tới hòa nhập tích cực cho trẻ. Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức thiết kế mô hình với nhiều hình thức can thiệp phong phú, phù hợp với mức độ phát triển của trẻ. Trung tâm Hoàng Ddức xin giới thiệu các hình thức can thiệp của trung tâm.