Họp phụ huynh định kỳ

Trung tâm cho rằng việc thảo luận và trao đổi với phụ huynh luôn là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Chính vì thế, hàng ngày, hàng tuần các chuyên viên và tổ can thiệp thường xuyên trao đổi trực tiếp, thông qua sổ liên lạc với phụ huynh về tình hình chăm sóc và can thiệp của trẻ. Định kỳ 3 tháng 1 lần, các chi nhánh của trung tâm thường tổ chức các buổi họp phụ huynh toàn chi nhánh để báo cáo đến phụ huynh kết quả can thiệp của trẻ, đồng thời cùng nhau thảo luận các chiến lược, mục tiêu can thiệp trong thời gian tiếp theo. Đây thực sự là hoạt động hữu ích trong tiến trình đánh giá và can thiệp cho trẻ. 


Hình ảnh hoạt động liên quan

Hình ảnh hoạt động