Hoạt động cộng đồng

Ngoài các hoạt động chuyên môn tại trung tâm, Hoàng Đức cũng thường tổ chức các hoạt động hỗ trợ cộng đồng như khám sàng lọc, đánh giá và tư vấn chương trình cho phụ huynh tại các huyện vùng sâu, tổ chức hội thảo/ tập huấn cho giáo viên mầm non, phụ huynh, hướng dẫn sinh viên các trường đại học, tiếp và làm việc tư vấn cho nhiều tổ chức trong nước ...


Hình ảnh hoạt động liên quan

Hình ảnh hoạt động