Hoạt động can thiệp hàng ngày

Việc chăm sóc và can thiệp hàng ngày luôn được chú trọng và quan tâm. Các bé sẽ được tham gia nhiều hoạt động can thiệp khác nhau trong một ngày để phát triển đa chức năng: tương tác, giao tiếp, lời nói, ngôn ngữ, nhận biết, vận động,... Các hoạt động can thiệp được thực hiện bởi nhóm đa ngành: giáo dục đặc biệt, chuyên gia tâm lý lâm sàng, âm ngữ trị liệu, vận động trị liệu và theo nhiều hình thức: can thiệp nhóm, cá nhân, nhóm lớn, các hoạt động trị liệu. Các bé cũng được giáo viên và bảo mẫu chăm sóc chu đáo với hệ thống cơ sở vật chất đảm bảo và đáp ứng chất lượng cao. 

 


Hình ảnh hoạt động liên quan

Hình ảnh hoạt động