Hoàng Đức tổ chức hội thảo về Tâm lý học trường học

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức phối hợp Sở Giáo dục & Đào tạo, Hội khoa học Tâm lý - Giáo dục Đồng Nai và Báo Đồng Nai tổ chức hội thảo "Tâm lý trường học tại Đồng Nai: Thực trạng và giải pháp" cho gần 500 đại biểu là các nhà tâm lý, các nhà giáo trên toàn tỉnh. 


Hình ảnh hoạt động liên quan

Hình ảnh hoạt động