Hoàng Đức tổ chức hội thảo về can thiệp hành vi cho trẻ rối loạn hành vi

Sáng ngày 15/7/2018, tại Bệnh viện tâm thần trung ương 2, Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức đã tổ chức hội thảo chuyên đề “Huấn luyện hành vi cha mẹ có con rối loạn hành vi: Triết lý, bằng chứng nghiên cứu và quy trình áp dụng”. Tham dự hội thảo có trên 100 phụ huynh có con rối loạn phổ tự kỷ, chậm phát triển, rối loạn giao tiếp, các chuyên viên tâm lý, giáo dục đặc biệt đến từ Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Bình Dương.


Hình ảnh hoạt động liên quan

Hình ảnh hoạt động