Hình ảnh nhân sự của Hoàng Đức

Trung tâm tự kỷ Hoàng Đức (Hoang Duc Autism Center) hiện có hơn 60 nhân sự, trong đó bộ phận chuyên môn (gồm các nhà tâm lý lâm sàng, chuyên viên âm ngữ, giáo dục đặc biệt, Tâm vận động, hoạt động trị liệu) trên 50 người, nhân sự hành chính và kế toán trên 10 người. Nhân sự đều được đào tạo và giám sát chuyên nghiệp, đáp ứng đảm bảo các hoạt động đa dạng của trung tâm (cập nhật tháng 9/2020)


Hình ảnh hoạt động liên quan

Hình ảnh hoạt động