Đào tạo và hội thảo cho phụ huynh

Ngoài việc đào tạo tăng cường cho chuyên viên thì việc thường xuyên tổ chức các khóa tập huấn cho phụ huynh về phương pháp chơi với con ở nhà cũng như cách phối hợp, đồng hành với Trung tâm để can thiệp cho trẻ tại nhà cũng luôn được Trung tâm thường xuyên chú trọng


Hình ảnh hoạt động liên quan

Hình ảnh hoạt động