Sách hướng dẫn chương trình kỹ năng sống cho trẻ tự kỷ

Đây là cuốn sách sẽ giúp bạn hình dung bạn sẽ phải dạy các kỹ năng gì cho một người tự kỷ, từ lúc nhỏ đến tuổi đi học hòa nhập, PreK-12 LIFE SKILLSCURRICULUM GUIDE, tạm dịch "Hướng dẫn chương trình học kỹ năng sống", do nhóm giáo viên giáo dục đặc biệt, các nhà trị liệu OT, trị liệu ngôn ngữ cùng phối hợp thực hiện.

Đây là một danh sách liệt kê toàn bộ những kỹ năng cần thiết thuộc các lĩnh vực giao tiếp, xã hội, học tập, tự phục vụ bản thân, hòa nhập cộng đồng... Bảng liệt kê sẽ cho bạn biết tên kỹ năng phải học, nguồn nhân lực thực hiện (trị liệu viên, cha mẹ), nên sử dụng phương pháp nào, và thực hiện hoạt động gì để học được kỹ năng đó... Đây là danh sách liệt kê, không phải sách hướng dẫn cụ thể.

Vì sao cần đọc cuốn sách này? Đây là chương trình xây dựng cho trẻ em có nhu cầu giáo dục đặc biệt ở Mỹ, nhiều khoản mục sẽ khó thực hiện được ở hoàn cảnh Việt Nam. Tuy nhiên, các giáo viên và phụ huynh có kinh nghiệp sẽ biết dựa vào đây để xây dựng những chương trình phù hợp và khả thi hơn cho trẻ tự kỷ ở Việt Nam.

Để đọc và hiểu tốt cuốn sách này, bạn cần có kinh nghiệm và nền tảng hiểu biết tương đối vững về tự kỷ. Đây là cuốn sách bổ ích với các giáo viên, các dịch vụ can thiệp đang muốn xây dựng chương trình huấn luyện kỹ năng toàn diện cho trẻ tự kỷ. Đây cũng là cuốn sách bổ ích đối với phụ huynh đã có hiểu biết và kỹ năng tự soạn chương trình can thiệp cho con (Nguồn: Tủ sách tự kỷ).

Xin vui lòng down tài liệu tại đây: Chuong-trinh-hoc-ky-nang-song.pdf

 

Góc chuyên môn khác