Mười sách lược hiệu quả để dạy trẻ tự kỷ

Sau đây là 10 sách lược hiệu quả nhất để dạy trẻ tự kỷ. Những sách lược này có thể được áp dụng trong nhiều thiết lập giáo dục đặc biệt.

1. Sách lược trực quan.
Trẻ tự kỷ sẽ hoạt động tốt khi mà các hoạt động hằng ngày có thể đoán biết được, với sự thấy trước rõ ràng.
Thiết lập và theo những kế hoạch trực quan sẽ loại trừ những điều không mong muốn và giúp trẻ tiên liệu và chuẩn bị cho sự chuyển đổi. Bảng kế hoạch phải trực quan và luôn để một chỗ liên tục, không được di chuyển. Đối với những trẻ tiền ngôn ngữ, ta có thể dùng bảng kế hoạch với những đồ vật tượng trưng. Một đồ vật cụ thể có liên quan chặt chẽ với cái giờ lên lớp hay hoạt động mà nó đại diện được gắn liền với một biểu tượng và chữ mô tả lịch trình đó.
Một bảng gợi ý chuyển đổi “đánh dấu” sau đó được đưa cho trẻ mỗi lần trẻ chuyển đổi từ hoạt động này sang qua hoạt động khác hay lớp khác.

2. sách lược Cân nhắc môi trường.
Những kích thích về âm thanh và hình ảnh trong lớp học cần phải được xem xét cân nhắc.
Nhiều trẻ tự kỷ rất nhạy cảm với âm thanh đầu vào và sẽ có những lúc rất khó khăn để xử lý sự kích thích về âm thanh đó. Nơi trẻ học hay chơi nên cách xa những nguồn âm thanh thái quá gây kích thích cho trẻ hay những di chuyển không cần thiết.

3. sách lược bố cục cụ thể.
Môi trường học của trẻ cần phải được bố trí cách cụ thể để giúp trẻ nhận rõ và hiểu điều ta đang mong trẻ làm. Các địa điểm học hay làm việc cần phaỉ xác định rõ ranh giới. Một số trẻ sẽ cần có những phòng bao 3 mặt, trong khi những trẻ khác có thể làm việc trong những nơi thoáng đãng hơn. Vạch rõ ranh giới trên sàn nhà, ghế được gắn nhãn với tên trẻ trên đó hay dùng đồ đạc trong phòng như những nguồn làm giảm thiểu kích thích tiếng ồn và giảm mức độ kích hình ảnh là những ví dụ của việc xem xét yếu tố môi trường. Những nơi trẻ học hay thực hành cần phải được thiết trí. Các hoạt động nên được thiết kế với những gợi ý hình ảnh rõ để giảm bớt những sự chỉ dẫn bằng âm thanh. Mỗi nơi cũng cần chỉ rõ cần phải hoàn tất những gì, bao nhiêu công việc cần hoàn tất, khi nào thì trẻ phải hoàn tất và kế tiếp là gì ?

4. sách lược thay thế cho giao tiếp bằng ngôn từ.
Nhiều trẻ tự kỷ sẽ bị khiếm khuyết về mặt giao tiếp, đặc biệt là về giao tiếp diễn tả. Đối với những em chưa có ngôn ngữ, một hệ thống trợ giúp thúc đẩy giao tiếp phải được thay thế vào đó. Hệ thống thúc đẩy giao tiếp thông qua hình ảnh đã chứng tỏ được tính hiệu năng của nó. Các thiết bị trợ giúp giao tiếp cho ra tiếng nói cũng rất thích hợp. Đối với những trẻ đã có những kỹ năng giao tiếp bằng ngôn từ, cũng sẽ có được ích lợi từ việc có một hệ thống giao tiếp dự phòng mỗi khi hệ thống giao tiếp của trẻ đó trục trặc. Điều hết sức phổ biến đối với những trẻ không thể dùng hình thức giao tiếp bằng ngôn từ mỗi khi em ở trạng thái tâm lý căng thẳng. Có dạng dự phòng cho giao tiếp có thể giúp ích rất nhiều và làm giảm những hành vi cáu giận.

5. sách lược Hướng dẫn các kỹ năng xã hội cách trực tiếp.
Đại đa số các trẻ tự kỷ cần sự hướng dẫn trực tiếp về các kỹ năng xã hội. Đại đa phần các em không thể học được các kỹ năng tương tác nếu chỉ đơn giản đặt trẻ đó vào các môi trường xã hội tự nhiên. Chúng cần học các kỹ năng tương tác cũng giống như cách mà chúng học các kỹ năng sống khác. Dùng kết cấu trực quan rõ ràng, các hoạt động có thể được thiết kế để dạy chúng nhận diện những cảm xúc nơi bản thân và nơi những người khác, nơi những tình huống có thể tạo ra những cảm xúc cụ thể nào đó, và học cách hồi đáp trong những tình huống xã giao cụ thể.
Các câu truyện xã hội đã được mọi người công nhận là có hiệu quả trong việc dạy tương tác xã hội. Đó là những câu truyện ngắn viết về những tình huống xã hội cụ thể và nó mô tả một tình huống xã giao, cách thức mà những người khác có thể hồi đáp trong tình huống này và trẻ sẽ hồi đáp như thế nào.

6. sách lược Hướng dẫn đọc viết.
Bởi vì nhiều trẻ tự kỷ dựa vào một số dạng thúc đẩy giao tiếp, thậm chí nếu nó chỉ là dạng dự phòng thôi, thì hướng dẫn đọc và chữ viết cũng là rất quan trọng. Nếu như một trẻ biết đọc biết viết, trẻ đó sẽ có thể giao tiếp ở mức cao hơn là nếu như trẻ đó bị bắt phải dựa vào các thiết bị giao tiếp được lập trình với những vốn từ hạn hẹp. Hướng dẫn đọc viết nên bắt đầu ở lứa tuổi sớm và tiếp tục xuyên suốt những năm học tại phổ thông.

7. sách lược Những cơ hội cảm giác.
Hầu như đại đa phần trẻ tự kỷ có một số những nhu cầu cảm giác. Nhiều em nhận thấy hành động bóp tay mạnh sẽ rất thư giãn. Những em khác lại cần những cơ hội thường xuyên để vận động. Tất cả các em nên có một hồ sơ về cảm giác được các nhà hoạt động trị liệu ghi nhận trong chương trình tích hợp cảm giác. Dựa trên hồ sơ này, một chương trình “ăn kiêng” đối với cảm giác sẽ có thể được tạo ra và áp dụng trong suốt ngày sống.

8. sách lược kiên định.
Tất cả các trẻ sẽ làm tốt khi mà chương trình hằng ngày luôn kiên định với những mục tiêu rõ ràng. Tất cả những người làm việc với trẻ tự kỷ cần phải được huấn luyện kỹ càng và buộc phải áp dụng chương trình hằng ngày kiên định hết khả năng có thể.

9. sách lược Tận dụng tối đa những điểm mạnh và niềm hứng thú của trẻ tự kỷ.
Nhiều trẻ tự kỷ có những điểm mạnh và những hứng thú rõ rệt và những điều này nên phải được tận dụng trong việc dạy và trong giờ dạy. Ví dụ: Nếu một trẻ cho thấy rõ một sự hứng thú về chơi tàu hoả, trẻ đó nên có những cơ hội để đọc về tàu hoả, viết về tàu hoả và làm các bài toán về tàu hoả v.v…

10. sách lược Chương trình hiệu quả.
Trẻ tự kỷ có rất nhiều tiềm năng sống và hoạt động độc lập giống như người lớn. Chương trình cho các em nên đặt một trọng tâm nhấn mạnh đến chương trình hoạt động thiết thực. Những kỹ năng có gắn kết mạnh mẽ đến những kỹ năng sống hằng ngày như các kỹ năng giao tiếp, sáng tạo, thư giãn, và kỹ năng việc làm cần phải được tích hợp vào trong chương trình. Trẻ tự kỷ học trong chương trình tích hợp có thể theo một giáo trình bình thường, nhưng sự nhấn mạnh nên đặt trọng tâm vào những kỹ năng thiết thực nhất. Thực hành học tập tại nhà trường nên luôn bao gồm đọc và viết, toán cơ bản, thời gian, tiền bạc . Những kỹ năng tự lập, kỹ năng sinh hoạt trong gia đình, vui chơi giải trí và những kinh nghiệm tại cộng đồng nên được nhấn mạnh. Những trẻ tự kỷ khác nên có được cơ hội được có việc làm chính thức khi trẻ đó bắt đầu học trung học .

Đường link tài liệu tại đây

Nguồn : http://www.webtretho.com/forum

Góc chuyên môn khác