Hướng dẫn can thiệp giáo dục cho trẻ có nhu cầu đặc biệt

Tài liệu được tổng hợp từ nhiều nguồn tài liệu kết hợp với những kinh nghiệm thực tế khi áp dụng vào các hoạt động can thiệp cho trẻ cũng như hỗ trợ phụ huynh, giáo viên mầm non của nhóm thành viên Trung tâm Akari. Mục đích tài liệu nhằm hỗ trợ cha mẹ và người dạy trẻ những kinh nghiệm cơ bản, thiết thực và hiệu quả khi làm việc trực tiếp với những trẻ em có nhu cầu đặc biệt.

            Tài liệu tham khảo:

  • Đại cương can thiệp sớm cho trẻ khuyết tật trí tuệ
  • Chương trình CTS: từng bước nhỏ; Teacch – những hoạt động dạy trẻ tự kỷ
  • Bài tập phát huy khả năng của trẻ do Thầy Nguyễn Văn Thành biên soạn
  • Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng
  • Tài liệu Can thiệp sớm biên soạn giảng dạy cho các dự án mà Akari tham dự.

Các hoạt động tác động tới bé được tận dụng trong bối cảnh sinh hoạt thường ngày của bé, gắn với các hoạt động cơ bản như ăn uống, vui chơi, … để dạy bé những kĩ năng thiết yếu: giao tiếp, tự chăm sóc, … Các kỹ năng này được xây dựng theo chuỗi kỹ năng phát triển thông thường của trẻ nhỏ và lựa chọn phù hợp với khả năng riêng của từng bé.

Cha mẹ, người dạy có thể tự đọc và áp dụng vào việc dạy bé tại nhà. Sự tiến bộ của một bé chỉ có được khi người làm việc trực tiếp với bé vận dụng để đánh giá đúng đặc điểm của từng bé, xác định mục tiêu phù hợp và có kế hoạch can thiệp cụ thể cùng với các hoạt động can thiệp  tích cực, liên tục.

Xin vui lòng down tài liệu tại: Akari-Hướng-dẫn-can-thiệp-sớm-tại-gia-đình.pdf

 

Góc chuyên môn khác