Góc chuyên môn

Hỗ trợ hành vi không thích ứng ở trẻ rối loạn phổ tự kỷ

Trẻ tự kỷ thường có rất nhiều hành vi kém thích ứng và rối loạn hành vi khác. Việc can thiệp với các vấn đề này thường làm đau đầu các chuyên viên và phụ huynh. Chúng tôi xin giới thiệu tài liệu "Hỗ trợ hành vi không thích ứng ở trẻ rối loạn phổ tự kỷ", một tài liệu với những trường hợp thực tế rất dễ thực hành. 


Huấn luyện hành vi cho trẻ có rối loạn hành vi

Xin giới thiệu đến bạn đọc tài liệu được soạn bởi PGS TS Trần Thành Nam về chương trình huấn luyện hành vi cho trẻ có rối loạn hành vi. Chương trình được xây dựng dựa trên các nền tảng thực chứng và giúp cha mẹ, nhà chuyên môn có thể thực hành một cách dễ dàng với con cái và trẻ của mình


Ứng dụng phương pháp phân tích hành vi ứng dụng (ABA) trên một trường hợp

Although autism last for entire lifespan, whose symptoms could be change over time. Some autistic children overcome the initial diagnosis, but others still prolong persistently during time. Many children have normal awareness despite of obstacles about their language and social ability. Early intervention is an effective way to improve their abilities and development by using appropriate method characterized by principles of science are essential. Applying ABA method has worked effectively and was studied for the improvement by many reseachers. The finding result of a particular case of an autism spectrum disorder child pointed out the possibility and effectiveness of this method. Some of the caution and the usage of ABA method have also been noted in this article. Keywords: autism, social interaction.


Dạy trẻ tự kỷ đọc cảm xúc

Công trình này được tài trợ bởi Mental Health Foundation và Bethlem – Maudsley Trust với sự đồng ý của Simon Baron – Cohen và Pat Howlin. Được xuất bản năm 1996. “Chúng ta có thể dạy cho những trẻ em bị chứng bệnh tự kỉ hiểu các khái niệm cảm xúc, niềm tin, và sự giả vờ không?”


Giảng dạy ngôn ngữ cho trẻ em tự kỷ

Thêm một tài liệu về ngôn ngữ nữa, cuốn "Giảng dạy ngôn ngữ cho trẻ em tự kỷ hoặc có những khiếm khuyết trong việc phát triển kỹ năng cá nhân", tác giả Mark Sundberg và James W.Partington, Ph.D. Cảm ơn chị Phạm Kim Tâm đã giới thiệu.