Tài liệu dành cho phụ huynh - Hiểu về tự kỷ

Tự kỷ là gì?

Rối loạn phổ tự kỷ, hay nhiều người còn gọi là tự kỷ, tự tỏa, tự bế và trước đây thuật ngữ sử dụng là các rối loạn phát triển lan tỏa, là một rối loạn phát triển lần đầu được mô tả bởi Leo Kanner vào năm 1943. Từ cuối những năm 70 và đầu những năm 80, thuật ngữ rối loạn phổ tự kỷ (Autism Spectrum Disorders – ASDs) xuất hiện với phạm vi mô tả rộng hơn bao trùm cả thuật ngữ rối loạn phổ tự kỷ. Rối loạn phổ tự kỷ (gọi tắt là tự kỷ) là tên gọi dùng cho một nhóm các rối loạn phát triển ảnh hưởng tới não bộ, bao gồm một nhóm các hội chứng: Rối loạn tự kỷ (Autism disorder), rối loạn Rett (Rett’s Disorder), rối loạn Asperger (Asperger’s Disorder), rối loạn tan rã trẻ em (Childhood Disintegrative Disorder), rối loạn phát triển lan tỏa không đặc hiệu khác.

Rối loạn về não này ảnh hưởng tới khả năng giao tiếp, khả năng tương tác xã hội và khả năng phản ứng một cách phù hợp với thể giới bên ngoài. Người mắc tự kỷ có xu hướng có những hành vi hoặc sở thích lặp đi lặp lại và lối suy nghĩ cứng nhắc. Mức độ nghiêm trọng của tự kỷ là khác nhau ở mỗi người. Có những người mắc tự kỷ vẫn có chức năng tương đối cao, ngôn ngữ cũng như trí thông minh của họ không bị ảnh hưởng. Có nhiều người bị suy giảm nhận thức nghiêm trọng và hạn chế nhiều về mặt ngôn ngữ, thậm chí không bao giờ nói. Theo Chuyên trang tự kỷ của Liên hiệp Quốc (2008), “tự kỷ là một dạng khuyết tật phát triển tồn tại suốt cuộc đời, thường xuất hiện trong ba năm đầu đời. Tự kỷ là do rối loạn thần kinh gây ảnh hưởng đến chức năng hoạt động của não bộ. Tự kỷ có thể xảy ra ở bất cứ cá nhân nào không phân biệt giới tính, chủng tộc hoặc điều kiện kinh tế - xã hội. Đặc điểm của tự kỷ là những khiếm khuyết về tương tác xã hội, giao tiếp ngôn ngữ và phi ngôn ngữ và có hành vi, sở thích, hoạt động mang tính hạn hẹp, lặp đi lặp lại”.

->> Để có thể xem toàn bộ tài liệu, xin quý vị vui lòng truy cập đường link download

Góc phụ huynh khác