Góc phụ huynh

Thông tin dành cho phụ huynh có con can thiệp chương trình bán trú

Mỗi trẻ can thiệp tại trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức đều được theo dõi và đánh giá thường xuyên tình hình học tập, can thiệp, chăm sóc tại trung tâm. Hàng ngày, các bé sẽ được chuyên viên trao đổi trực tiếp với phụ huynh hoặc thông qua các hồ sơ quản lý, sổ liên lạc theo dõi bé....


Tài liệu dành cho phụ huynh - Hiểu về tự kỷ

Rối loạn phổ tự kỷ, hay nhiều người còn gọi là tự kỷ, tự tỏa, tự bế và trước đây thuật ngữ sử dụng là các rối loạn phát triển lan tỏa, là một rối loạn phát triển lần đầu được mô tả bởi Leo Kanner vào năm 1943. Từ cuối những năm 70 và đầu những năm 80, thuật ngữ rối loạn phổ tự kỷ (Autism Spectrum Disorders – ASDs) xuất hiện với phạm vi mô tả rộng hơn bao trùm cả thuật ngữ rối loạn phổ tự kỷ.


Nội quy dành cho phụ huynh

Để đảm bảo và nâng cao chất lượng chăm sóc, đánh giá, can thiệp trẻ tại Trung tâm, chúng tôi thống nhất một số điều trong nội quy này như sau


Lịch chăm sóc và can thiệp trẻ

Tại Trung tâm hòa nhập hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức mỗi trẻ sẽ có lịch can thiệp cá nhân riêng. Lịch chăm sóc và can thiệp của trẻ sẽ  được trao đổi  trực tiếp với phụ huynh hoặc thông qua sổ liên lạc của bé.


Thực đơn cho trẻ

Tại Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức, quá trình chăm sóc trẻ luôn được quan tâm và đặt lên hàng đầu. Thực đơn dinh dưỡng cho trẻ được quan tâm và thay đổi theo từng ngày theo sự hướng dẫn, tư vấn của các chuyên gia dinh dưỡng để phù hợp với tình trạng sức khỏe và tình hình phát triển của trẻ.