Nhân sự

 

BAN GIÁM ĐỐC:

Chức năng: Chịu trách nhiệm chung về mọi mặt của trung tâm, bao gồm tính pháp lý, tài chính, cơ sở vật chất, nhân sự, chuyên môn nghiệp vụ.

Nhân sự:

Giám đốc: Nguyễn Thị Mai

- Tốt nghiệp chuyên ngành Âm ngữ trị liệu (khoá 1) của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch;

- Chương trình nâng cao về can thiệp sớm/ giáo dục đặc biệt cho trẻ rối loạn phát triển thần kinh của Trường Cao đẳng sư phạm trung ương TP Hồ Chí Minh và Trinh Fordation, các chuyên gia từ Anh tổ chức;

- Thạc sĩ Quản lý giáo dục của Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế. 

 

PHÒNG CHỨC NĂNG & CƠ SỞ CAN THIỆP

Phòng Hành chính tổng hợp

Chức năng:

 • Truyền thông và tổ chức sự kiện; 

 • Tài chính - kế toán;

 • Chăm sóc và quan hệ khách hàng/ trẻ và gia đình; 

 • Hành chính và quản lý cơ sở vật chất toàn trung tâm;

 • Quản trị nguồn nhân sự của trung tâm. 

Nhân sự:

 • Trưởng phòng: Ths Bùi Ngọc Diễm
 • Nhân sự phòng hiện có 11 người, trong đó có 7 nhân sự làm việc toàn thời gian và 4 nhân sự làm việc bán thời gian (1 trưởng phòng, 3 nhân viên hành chính, 1 kế toán, 3 tạp vụ, 2 nhân viên bảo vệ, 1 nhân viên truyền thông).

 

Phòng Đánh giá và Tham vấn tâm lý 

Chức năng:

 • Xây dựng và thích ứng các công cụ đánh giá đầu vào và phát triển cho trẻ;

 • Xây dựng và đề xuất các mô hình can thiệp, các chương trình giáo dục theo định hướng phát triển của trung tâm; 

 • Phối hợp cùng các bộ phận can thiệp đánh giá đầu vào, đánh giá định kỳ cho trẻ đang can thiệp.

 • Tư vấn cho các bộ phận can thiệp xây dựng mục tiêu, chương trình, dụng cụ can thiệp cho trẻ.

 • Triển khai các chương trình đánh giá sàng lọc tại cộng đồng.

 • Chịu trách nhiệm ký xác nhận tất cả các bảng đánh giá, chương trình can thiệp trước khi trình Ban giám đốc phê duyệt.

 • Triển khai các dịch vụ đánh giá và can thiệp cho trẻ tại trung tâm, cụ thể:

 1. Triển khai các dịch vụ Đánh giá và Tham vấn tâm lý. 
 2. Đánh giá, xây dựng chương trình và can thiệp âm ngữ cho trẻ đang can thiệp tại trung tâm. 
 3. Triển khai đánh giá, xây dựng chương trình và can thiệp các lĩnh vực về Tâm vận động và Hoạt động trị liệu. 
 4. Triển khai các dịch vụ Công tác xã hội cho trẻ và gia đình tại trung tâm. 

Nhân sự:

- Trưởng phòng: Ths Tâm lý lâm sàng Trịnh Phúc 

- Nhân sự của Phòng hiện có 14 người, bao gồm 1 Tiến sĩ Tâm lý lâm sàng, 05 ThS Tâm lý lâm sàng 01 Bác sĩ chuyên khoa 1 tâm thần (làm việc bán thời gian), 7 chuyên viên được đào tạo trong các lĩnh vực Âm ngữ trị liệu, Giáo dục đặc biệt, Hoạt động trị liệu.  

- Các nhân sự phòng đánh giá và tham vấn tâm lý được đào tạo đủ năng lực thực hành chuyên môn một cách chuyên nghiệp. 

CÁC CHI NHÁNH TRỰC THUỘC

Chức năng:

Ở mỗi cơ sở, mô hình tổ chức của trung tâm đều có các Tổ thiệp sớm trực thuộc.

- Mỗi Tổ can thiệp sớm có thể có nhiều hơn 1 nhóm can thiệp, mỗi nhóm can thiệp có 4 chuyên viên phụ trách/ chủ nhiệm khoảng 14-16 trẻ (tuỳ vào mức độ phát triển của trẻ)

Quan sát cá nhân xây dựng chương trình can thiệp.

- Trực tiếp can thiệp cá nhân, nhóm tại trung tâm.

- Tham gia các hoạt động khác của trung tâm khi cần thiết: nghiên cứu khoa học, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề,…

- Phối hợp với bộ phận Đánh giá và giáo vụ thực hiện đánh giá bằng các công cụ tâm lý đầu vào và định kỳ 3 tháng 1 lần với các trẻ tại trung tâm.

- Chăm sóc cho trẻ tại bộ phận mình can thiệp.

- Mỗi cơ sở can thiệp có các tổ can thiệp sau: 

+ Tổ Can thiệp sớm 1 (trẻ có tuổi phát triển khoảng dưới 12 tháng tuổi)

+ Tổ Can thiệp sớm 2 (trẻ có tuổi phát triển khoảng từ 12 - 24 tháng tuổi)

+ Tổ Can thiệp sớm 3 (trẻ có tuổi phát triển khoảng từ 24 - 36 tháng)

+ Tổ Can thiệp sớm 4 (trẻ có tuổi phát triển khoảng từ 36 - 48 tháng)

+ Tổ Can thiệp hoà nhập (trẻ có tuổi phát triển khoảng trên 48 - 72 tháng), trẻ chuẩn bị vào lớp 1 để học các chương trình tiền học đường và kỹ năng hoà nhập. 

+ Tổ Can thiệp ngoài giờ: Can thiệp cho các trẻ đang theo học tại các trường mầm non, tiểu học cần bổ sung/ học thêm các kỹ năng, các lĩnh vực theo hình thức theo giờ. 

+ Các tổ can thiệp chuyên ngành: Tâm lý lâm sàng, Âm ngữ trị liệu, Hoạt động trị liệu, Tâm vận động ....

1) CHI NHÁNH TÂN HIỆP (trụ sở chính của trung tâm)

- Quy mô tiếp nhận trẻ can thiệp bán trú: 150 trẻ

- Quy mô tiếp nhận trẻ can thiệp theo giờ/ ngoài giờ: 60 trẻ. 

- Giám đốc Chi nhánh: Nguyễn Thị Mai (kiêm nhiệm)

- Nhân sự hiện có: 34 người. 

2) CHI NHÁNH LONG BÌNH TÂN 

- Quy mô tiếp nhận trẻ can thiệp bán trú: 65 trẻ

- Quy mô tiếp nhận trẻ can thiệp theo giờ/ ngoài giờ: 30 trẻ

- Giám đốc Chi nhánh: Nguyễn Thị Thanh Thuý - Chuyên viên Âm ngữ trị liệu

- Nhân sự hiện có: 15 người. 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC & CỘNG TÁC VIÊN

Hội đồng khoa học của Trung tâm là những nhà khoa học có uy tín trong lĩnh vực tâm lý, tâm thần, giáo dục học được Giám đốc Trung tâm đứng ra mời và ký quyết định.

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ 

Hoàng Đức cho rằng, yếu tố quan trọng và then chốt trong việc phát triển một tổ chức là yếu tố con người. Hơn thế, dịch vụ của Hoàng Đức chủ yếu là dựa trên nền tảng chuyên môn của nhân sự đang làm việc. Chính vì thế, quy trình tuyển chọn, đào tạo, sắp xếp nhân sự được chúng tôi quan tâm một cách đặc biệt.

Hiện Trung tâm có hơn 50 nhân viên, chuyên viên đang làm việc toàn thời gian và nhiều nhà chuyên môn làm việc bán thời gian. Tất cả nhân sự làm công tác đánh giá và can thiệp sớm đều có trình độ Đại học và Sau đại học các ngành Tâm lý học, Công tác xã hội, Tâm thần học, Giáo dục đặc biệt. Nhân sự của trung tâm sau khi được tuyển dụng sẽ phải qua 3 tháng thử việc dưới sự giám sát và hỗ trợ bởi một nhà chuyên môn có kinh nghiệm, uy tín. Đồng thời phải hoàn tất một khoá huấn luyện 200 giờ (Level 1) bởi một chương trình do trung tâm soạn thảo (120 giờ lý thuyết và 80 giờ thực hành/ giám sát), sau đó được đánh giá 2 lần bởi hội đồng các nhà chuyên môn có kinh nghiệm. Nhân sự được tuyển dụng phải là những người có cùng giá trị với Hoàng Đức, có kỹ năng và chuyên môn tốt. Nhân sự sẽ được huấn luyện lại liên tục và sinh hoạt chuyên môn định kỳ mới có thể đáp ứng được nhu cầu thực tế từ trung tâm.

Trung tâm đang hướng đến phát triển nhân sự các nhóm chuyên gia đa ngành theo chuẩn mô hình quốc tế: Tâm thần học, Tâm lý lâm sàng, Âm ngữ trị liệu, Giáo dục đặc biệt, Công tác xã hội và Tâm vận động, Hoạt động trị liệu. Nhân sự của trung tâm thường xuyên đươc cử đi học tập các chương trình sau đại hoc và chuyên sâu tại các trường Đại học, Viện nghiên cứu trong và ngoài nước. Đồng thời, hàng năm trung tâm thường mời các chuyên gia đầu ngành đến tâp huấn nâng cao năng lực cho toàn bộ đội ngũ nhân sự đang làm việc tại trung tâm.

(Nguồn: Phòng HCTH)