Tham gia

Thông báo tuyển dụng

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức, là trung tâm chuyên đánh giá và can thiệp trẻ rối loạn phổ tự kỷ, rối loạn ngôn ngữ, khuyết tật trí tuệ, và các rối loạn phát triển khác. Do nhu cầu mở rộng hoạt động, chúng tôi liên tục có nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho vị trí tại trung tâm.


Hỗ trợ từ cộng đồng

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức là một tổ chức hoạt động dựa trên mô hình Doanh nghiệp xã hội, lấy nguồn thu và sự hỗ trợ từ các cá nhân/ tổ chức khác nhau để trở lại đóng góp cho xã hội/ cộng đồng. Chỉ mới được thành lập từ năm 2015, nhưng cho đến nay Trung tâm đã và đang tiếp nhận giáo dục hòa nhập, can thiệp sớm cho hơn 100 trẻ có tình trạng rối loạn phổ tự kỷ, rối loạn ngôn ngữ, chậm phát triển tâm thần. Rất nhiều trẻ trong số đó có gia đình rất khó khăn cả về kinh tế lẫn phương tiện, nhiều gia đình trẻ có bố mẹ đều là công nhân, hoặc thất nghiệp, nhiều gia đình từ các nơi xa xôi đến ở trọ. Chính vì thế, chúng tôi luôn kêu gọi các tổ chức/ cá nhân cùng chúng tôi hỗ trợ cho các gia đình có bé đang can thiệp tại trung tâm.


Thông báo tuyển tình nguyện viên

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức là tổ chức tiên phong tại Đồng Nai chuyên đánh giá và can thiệp trẻ tự kỷ, rối loạn ngôn ngữ, rối loạn học tập, chậm phát triển trí tuệ. Do nhu cầu phát triển, chúng tôi thường xuyên có nhu cầu tuyển tình nguyện viên hỗ trợ các hoạt động của trung tâm.