Hội thảo Vai trò của phụ huynh về việc chăm sóc và can thiệp cho con tại nhà

THÔNG BÁO TỔ CHỨC HỘI THẢO

“Vai trò của phụ huynh về việc chăm sóc và can thiệp cho con tại nhà”

Căn cứ vào kế hoạch liên tịch giữa Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam về việc thực hiện truyền thông và trang bị kiến thức hỗ trợ trẻ em tự kỷ tại cộng đồng năm 2020, Ban tổ chức hội thảo xin thông báo tổ chức hội thảo “Vai trò của phụ huynh về việc chăm sóc và can thiệp cho con tại nhà” như sau:

Mục đích:

- Trang bị kiến thưc cơ bản cho gia đình, cộng đồng về hội chứng tự kỷ.

- Giúp người phụ huynh nắm được các kỹ năng làm việc với con tại nhà.

Nội dung:

- Hiểu hơn về trẻ rối loạn phổ tự kỷ.

- Những hoạt động cần thiết dạy con tại nhà mà cha mẹ cần biết.

- Những kỹ năng cơ bản trong hoạt động can thiệp tại nhà.

- Hiệu quả từ việc phối hợp , đồng hành với nhà chuyên môn trong hoạt động can thiệp tại nhà.

Thời gian và địa điểm:

- Thời gian đào tạo: 8:00 – 11:00, ngày 28/06/2020

- Địa điểm: Tại Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức; Địa chỉ: 217, Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, Biên Hòa – Đồng Nai

Đối tượng tham dự:

- Tất cả các phụ huynh có con can thiệp tại Trung tâm.

- Các các phụ huynh có con can thiệp tại Trung tâm can thiệp khác có nhu cầu tham gia.

Báo cáo viên:

Cô Nguyễn Thị Mai – Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức; Chuyên viên Âm ngữ trị liệu; Chuyên viên Giáo dục đặc biệt.

Thầy Nguyễn Công Bình – Phó Giám đốc Trung tâm Tâm lý học ứng dụng Hoàng Đức; Chuyên viên Tâm lý lâm sàng.

Đăng ký:

Vui lòng đăng ký: Email: hoangdu.edu@gmail.com; ĐT: 0918883169 (gặp cô Tuyết).

Trân trọng thông báo!

 

Đào tạo- Dự án khác