Chương trình đào tạo tăng cường (dành cho giáo viên/ chuyên viên can thiệp)

THÔNG BÁO CHIÊU SINH

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TĂNG CƯỜNG

(Dành cho chuyên viên/ giáo viên can thiệp trẻ tự kỷ, rối loạn ngôn ngữ, chậm phát triển trí tuệ).

 

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức (Trung tâm tự kỷ Hoàng Đức) thông báo chiêu sinh Chương trình đào tạo tăng cường “Dành cho chuyên viên/ giáo viên can thiệp trẻ tự kỷ, rối loạn ngôn ngữ, chậm phát triển trí tuệ” năm 2017 như sau:

1. Mục tiêu và nội dung chương trình

1.1. Mục tiêu

Chương trình tập huấn hướng đến giúp cho người học là các chuyên viên/ giáo viên can thiệp trẻ tự kỷ, rối loạn ngôn ngữ, chậm phát triển trí tuệ, có thể:

Hiểu và thực hành đánh giá và xây dựng kế hoạch can thiệp cho trẻ tự kỷ, khó khăn về ngôn ngữ, hành vi, chậm phát triển trí tuệ dựa trên một số chương trình: Chương trình can thiệp sớm Denver (ESDM), Portage, Small Steps, bảng kiểm về giao tiếp xã hội.

Hiểu rõ các vấn đề hành vi của trẻ và có khả năng tự lên được một kế hoạch quản lý hành vi cho trẻ, bao gồm: hiểu về các thành tố của hành vi, chức năng của hành vi, kế hoạch phòng ngừa; củng cố hành vi; và đặc biệt là các kỹ thuật dạy hành vi thay thế….

Nắm được các mốc phát triển quan trọng của 4 lĩnh vực chủ chốt của giao tiếp xã hội (tương tác xã hội, ngôn ngữ, chơi, bắt chước) từ đó có khả năng đánh giá mức độ giao tiếp xã hội của trẻ. Lên được kế hoạch phát triển giao tiếp xã hội- một trong những khó khăn cốt lõi của học sinh có rối loạn tự kỷ.

1.2. Nội dung chủ yếu

Xem chương trình tại đây: Chuong trinh chi tiet.pdf

2. Đối tượng tham dự: Là các chuyên viên/ giáo viên đang thực hành đánh giá và can thiệp/ giáo dục trẻ tự kỷ, rối loạn ngôn ngữ và chậm phát triển trí tuệ.

3. Thời gian và địa điểm đào tạo

3.1. Thời gian tập huấn: Sáng 8:00 – 11:00; Chiều 14:00 – 17:00

3.2. Thời gian đăng ký: Liên tục

3.3. Địa điểm: Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức, F6C. Tổ 4. KP4. Phường Tân Hiệp. TP. Biên Hòa. Đồng Nai.

4. Giảng viên chính: Ths Nguyễn Thị Nha Trang, Thạc sĩ Giáo dục đặc biệt của Đại học Oregon (Hoa Kỳ); Điều phối chương trình huấn luyện gia đình có con tự kỷ tại Việt nam (của Tổ chức Autism Speaks) (Có lý lịch giảng viên kèm theo: Trang Nguyen-CV-Viet.2017.pdf).

5. Phí tập huấn: 2,900,000 VND/ 1 học viên (bao gồm phí đào tạo, tài liệu, chứng nhận).

6. Địa chỉ đăng ký

Đăng ký bằng 2 cách:

            Cách 1: Liên hệ trực tiếp tại Văn phòng Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức (trong giờ hành chính), ĐC: F6C, Tổ 4, KP4, P. Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai.

            Cách 2: Gửi đăng ký qua số điện thoại 0912191315 (gặp Cô Diễm); hoặc gửi email ngocdiem8687@gmail.com (ghi rõ tiêu đề: Đăng ký tập huấn tăng cương).

            Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Cô Bùi Ngọc Diễm, ĐT: 0912191315

            Trân trọng thông báo!

Đào tạo- Dự án khác