Đào tạo- Dự án

Hội thảo Vai trò của phụ huynh về việc chăm sóc và can thiệp cho con tại nhà

Căn cứ vào kế hoạch liên tịch giữa Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức và Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam về việc thực hiện truyền thông và trang bị kiến thức hỗ trợ trẻ em tự kỷ tại cộng đồng năm 2020, Ban tổ chức hội thảo xin thông báo tổ chức hội thảo “Vai trò của phụ huynh về việc chăm sóc và can thiệp cho con tại nhà” như sau.


Chiêu sinh khoá Phân tích hành vi ứng dụng - Vượt trên những điều cơ bản

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức xin thông báo chiêu sinh khoá tập huấn “Phân tích hành vi ứng dụng (ABA) – Vượt trên những điều cơ bản” (Applied Behavior Analysis (ABA): Beyond the Basics) từ ngày 04 - 07/6/2019 như sau:


Chiêu sinh khoá WISC-IV-VN tại TP Hồ Chí Minh năm 2019

Hệ thống Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức phối hợp cùng Trung tâm thông tin hướng nghiệp và nghiên cứu, ứng dụng tâm lý (Tường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo tổ chức khóa tập huấn “Hướng dẫn sử dụng và diễn giải kết quả trắc nghiệm đánh giá trí tuệ Wechsler cho trẻ em Việt Nam – WISC-IV-VN” tại TP Hồ Chí Minh năm 2019.


Thông báo khoá tập huấn WISC-IV-VN

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức phối hợp cùng Trung tâm thông tin hướng nghiệp và nghiên cứu, ứng dụng tâm lý (Tường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội) thông báo tổ chức khóa tập huấn “Hướng dẫn sử dụng và diễn giải kết quả trắc nghiệm đánh giá trí tuệ Wechsler cho trẻ em Việt Nam – WISC-IV-VN”


Khóa đào tạo "Phát triển kỹ năng chơi với trẻ" dành cho phụ huynh

Sử dụng đồ chơi và tham gia vào các hoạt động trò chơi là cách thức quan trọng nhất giúp trẻ phát triển các chức năng tâm lý, đặc biệt là với các trẻ có khó khăn về giao tiếp, quan hệ xã hội, hành vi hay vấn đề nhận thức. Tuy nhiên, rất nhiều cha mẹ lại gặp khó khăn trong việc chuẩn bị đồ chơi hay thiết lập các hoạt động chơi để giúp trẻ phát triển, nhất là với các trẻ có rối loạn phát triển (tự kỷ, rối loạn ngôn ngữ, chậm phát triển, rối loạn hành vi). Vì thế, cùng với việc tập trung vào tiến trình can thiệp cho trẻ, thì việc giúp cha mẹ các kỹ năng chơi với con là việc rất cần thiết.

Hiểu được những khó khăn đó, nhằm đồng hành cùng quý phụ huynh, Trung tâm hỗ trợ phát triển hòa nhập trẻ tự kỷ Hoàng Đức tổ chức chương trình đào tạo với chủ đề “Phát triển kỹ năng chơi với trẻ”.